Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine data

Når du klikker dig ind på hjemmesiden, indsamler lowacademy.dk oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles. Ligesom du kan læse, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, og hvem der har adgang til oplysningerne.

1.0 Dataansvarlig

L.O.W Skate Academy ApS, Emblasgade 175. 1. sal., 2100 København Ø., CVR: 37357022 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

2.0 Personoplysninger

2.1 Indsamling af oplysninger
lowacademy.dk indsamler oplysninger om dig på to måder: Ved brug af cookies og ved at du selv afgiver oplysninger. lowacademy.dk behandler dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du eksempelvis tilmelder dig nyhedsbreve, skriver dig op til gratis prøvetime eller konkurrencer m.v. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder, men kan også være oplysninger om interesser, kendskab til sporten osv.

I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.

2.2 Opbevaring af personoplysninger
Når du køber varer eller ydelser på lowacademy.dk bruges dine personoplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres. Tre år efter arkivering slettes alle persondata hos lowacademy.dk. Tilmelder du dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v., gemmes dine oplysninger højst tre år efter tjenesten er afmeldt.

2.3 Anvendelse af personoplysninger

Dine personoplysninger indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 • levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt
 • besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser
 • videregive oplysninger med henblik på at kunne levere den bestilte ydelse
 • for at underrette dig om ændringer i ydelser
 • for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner
 • hvis du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring, for at gennemgøre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke
 • for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om
 • for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser
 • for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug
 • for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som lowacademy.dk måtte have.

Grundlag for behandling:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet
 • Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Behandlingen er nødvendig for, at lowacademy.dk kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler lowacademy.dk i forbindelse med formålene angivet
Opbevaring af dine personoplysninger:
 • Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet.
 • Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer lowacademy.dk dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
 • Hvor behandlingen er nødvendig for, at lowacademy.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer lowacademy.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år, fra du har afmeldt din profil.
 • Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler lowacademy.dk, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

De personoplysninger vi indsamler om dig, når du fx. opretter en profil på lowacademy.dk, bruges først og fremmest til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover af lowacademy.dk og samarbejdspartnere for at leverer den bedste løsning og service for dig. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. Oplysningerne videregives kun til tredjepart i det omfang, at du selv har givet særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v, kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.

Husk at enhver oplysning du afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med lowacademy.dk at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Bemærk:

 • Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.
Overførsel af personoplysninger

Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere og samarbejdspartnere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. lowacademy.dk forbeholder sig retten til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed. Vi overfører dine personoplysninger til vores betalingsindløser, som du selv afgiver og vælger, når du foretager et køb, med henblik på at kunne tage imod betalingen. Vi overfører derudover dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne for at få kopi af overførselsgrundlaget.

3.0 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

3.1 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

For alle informationer og alt materiale du leverer til vores website gælder det, at du leverer indholdet vederlagsfrit og til fri brug for lowacademy.dk. Som udbyder kan vi uden at spørge om din tilladelse henvise til, omtale og bringe dit indhold på vores andre platforme såsom sociale medier samt videregive eksempelvis anmeldelser til tredjepart i forlængelse med markedsføring.

4.0 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos lowacademy.dk, kan du kontakte os ved at skrive en e-mail til info[at]lowacademy.dk eller ringe til telefon +4542469040. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

lowacademy.dk
Emblasgade 175, 1. sal.
DK-2100 København Ø
CVR: 37357022
Telefon: (+45) 42 46 90 40