Medlemskaber

Sølv (2x undervisning)

First payment: 01/05/2024

Guld (4x undervisning)

First payment: 01/05/2024

Spørgsmål: Medlemskaber

Klik på et spørgsmål for at folde svaret ud

Hvad inkluderer et medlemskab?

Vores medlemskaber er først og fremmest et månedligt abonnement på holdundervisningen på vores skateskole. Prisen på medlemskaberne afhænger af, hvor meget undervisning du ønsker hver måned.

Afhængigt af medlemskabet tilbyder vi rabatter på blandt andet skatecamps og -events. Du kan se de gældende medlemsfordele under hvert medlemskab.

Hvordan foregår betalingen ved opstart midt i en måned?

Ved opstart midt i en måned, vil betalingen afhænge af, hvor meget undervisning du ønsker at deltage i. Prisen beregnes på baggrund af prisen per undervisning for det valgte medlemskab.

Eksempel: Du køber et medlemskab med 4x undervisning til 499 kr. Men du kan kun deltage en enkelt gang den første måned. Du betaler derfor 124,75 kr. (499/4), når du melder dig ind og derefter den fulde pris for medlemskabet fremadrettet.

Kan undervisning gemmes til senere?

De undervisninger, medlemskaberne indeholder, gælder kun i den måned, de er købt. Du kan derfor ikke overføre undervisningsgange til en anden måned.

Du kan dog altid skifte mellem de forskellige medlemskaber, hvis du i perioder har behov for at op- eller nedjustere antallet af undervisningsgange.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme til undervisning?

Hvis du en uge ikke kan deltage på dit faste hold og har et guld-medlemskab, kan du altid booke dig ind på et andet hold i løbet af måneden. Bare send os en mail.

Bliver du forhindret i at komme til undervisning i en længere periode, kan vi sætte dit medlemskab på pause. For eksempel hvis du bliver syg, får en alvorlig skade eller lignende.

Hvad sker der, hvis en undervisning bliver aflyst eller flyttet?

Det kan ske, at vi er nødt til at flytte eller aflyse en undervisning. For eksempel på grund af vejret eller sygemeldinger. I disse tilfælde vil du blive tilbudt erstatningsundervisning. Enten på et andet hold eller den efterfølgende måned.

Kan vi ikke tilbyde dig en erstatning for den manglende undervisning, vil du blive kompenseret i den efterfølgende måneds medlemskab.